Monday, 30 July 2012

Perundangan dan Perluasan Kuasa

Perundangan
1. Dewan Perhimpunan menggubal undang- undang.
2. Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato dalam bukunya Republic.
3. Menurut Plato, negara harus diperintah oleh ahli falsafah kerana mereka cekap, terbaik dan berupaya menggubal undang-undang.
Perluasan Kuasa 
1. Philip II dari Macedonia- menyatukan kerajaan Macedonia dan Yunani.
2. Alexander The Great- meluaskan kawasan takluk Yunani dengan menguasai Parsi, Mesir, Turkistan, Samarkand dan seluruh kawasan Laut Mediterranean.
3. Beliau menyebarkan kebudayaan Hellenistik (campuran antara kebudayaan Yunani, Parsi dan kebudayaan timur yang lain) ke Syracuse di Itali, Iskandariah dan Antioch.
4. Empayar Yunani berakhir dengan kematian Alexander The Great  dan dengan kemunculan Rom.

No comments:

Post a Comment