Monday, 30 July 2012

Bahasa dan Kesusasteraan


   Sebelum bahasa Latin digunakan secara meluas semasa  pemerintahan empayar Rom, bahasa Yunani telah digunakan terutama di wilayah dalam Yunani dan juga kawasan takluk Alexander the Great. Sasterasastera klasik Yunani pada mulanya dinyanyikan dalam bentuk syair. Sastera Yunani berkembang dengan pesat mulai abad  ke-8 S.M. apabila system abjad dipelajari orang Yunani daripada orang Phoenicia. Sisitem tulisan yang kita gunakan kini diwarisi daripada orang Phoenicia.
  
 Orang Phoenicia mewujudkan sistem abad yang mengandungi 22 simbol yang masing.masing mewakili satu konsonan. Pada abad  ke-9 S.M., orang Yunani menerima sistem tulisan tersebut dan menambahkan huruf-huruf vocal. Orang Rom kemudiannya mengubah suai abjad Yunani dan menyebarkan ke Barat dan selanjutnya sampai kepada masyarakat Asia Tenggara dalam bentuk tulisan Rumi.  

 Antara tokoh sastera Yunani yang terkenal termasuklah Homer dan HesiodHesiod ialah penyair dan telah menulis dua buah buku puisi, iaitu Theology dan Works and Days, manakala Homer menghasilkan dua buah epik, iaitu Iliad dan Odyssey yang menceritakan Perang Trojan, iaitu Troy dengan Archaea pada tahun 1184 S.M.
Homer
Hesiod
 

1 comment: