Sunday, 29 July 2012

Sistem Sosial


Dua buah kota terkenal di Yunani yang mengamalkan sistem sosial  yang amat berbeza ialah Athens dan Sparta. Organisasi sosial masyarakat dalam Yunani di Athens membahagikan penduduknya kepada tiga kumpulan. Yang pertamanya ialah warganegara, yang kedua ialah penduduk bukan warganegara dan yang ketiga ialah golongan hamba. Warganegara Athens mempunyai hak dalam politik sementara dua kumpulan yang lain tidak diberikan hak tersebut. 

Masyarakat Sparta terbahagi kepada tiga kelas sosial :

Masyarakat kelas pertama
  • Warganegara Sparta yang tulen.
  • Mereka ialah golongan pemerintah dan pemilik tanah.
Masyarakat kelas kedua
  • Para pekerja, artisan dan pedagang.
  • Mereka bebas menjalankan aktiviti mereka.
Masyarakat kelas ketiga
  • Terdiri daripada golongan helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majority. 

3 comments: